Read Omnibus by Ernest Claes – best–books.run

Omnibus Popular EPub, Omnibus By Ernest Claes This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Omnibus , Essay By Ernest Claes Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

Read Omnibus  by Ernest Claes  – best–books.run
  • 434 pages
  • Omnibus
  • Ernest Claes
  • Dutch
  • 18 June 2018
  • 9789028414204

You May Also Like

About the Author: Ernest Claes

Stephanie Claes Vetter, een Nederlandse schrijfster In 1913 werd hij benoemd als ambtenaar in de Kamer van volksvertegenwoordigers Hij werd hoofdredacteur van Ons Leven, en voorzitter van het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond.Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd hij gemobiliseerd Ook hier bleek zijn flamigantisme hij klaagde aan dat alle bevelen en onderrichtingen in het Frans gegeven werden In 1914 werd hij zwaargewond en als krijgsgevangene afgevoerd naar Duitsland Na zijn vrijlating in 1915 was hij verder actief als correspondent voor kranten en tijdschriften vanuit Frankrijk.De periode volgend op de Eerste Wereldoorlog was voor Claes zeer vruchtbaar Hij schreef niet minder dan drie oorlogsboeken Namen 1914 1919 , Bei uns in Deutschland 1919 , Oorlogsnovellen 1919 maar ook zijn meest bekende werk De Witte 1920 en De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop 1923 Van 1919 tot 1940 heeft Claes gemiddeld elk jaar een werk uitgegeven.In 1934 werd hij verkozen als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde.Deze eerste periode van zijn schrijverschap wordt in 1940 afgesloten met een autobiografische roman Jeugd, waarvoor hij de staatsprijs voor verhalend proza ontving.Zoals eerder vermeld was Claes Vlaamsgezind en tijdens de oorlog schaarde hij zich achter de Eenheidsbeweging VNV, wat hem later duur te staan kwam Hij werd beschuldigd van collaboratie en gedurende drie maanden opgesloten in de gevangenis van Sint Gillis Hij werd echter over de ganse lijn vrijgesproken door de Krijgsraad en door het Krijgshof, kreeg zijn politieke en burgerrechten terug en werd als ambtenaar in ere hersteld.Na de Tweede Wereldoorlog begint het tweede hoofdstuk van zijn schrijversloopbaan, dat cumuleerd in werken als Daar is een mens verdronken 1950 en wat men zijn twee meesterwerken kan noemen Floere, het fluwijn 1950 en Het leven en de dood van Victalis van Gille 1951 Zijn gezondheid ging echter sterk achteruit en op 5 januari 1965 kreeg hij een zware hartaanval Ernest Claes overleed op 2 september 1968 Hij ligt begraven tegen de muur van de abdijkerk van Averbode.Ernest Claes kreeg verschillende literaire prijzen, onder andere August Beernaertprijs 1920 voor Bei uns in Deutschland Prijs van de provincie Brabant 1936 Staatsprijs 1942 Prijs der Vlaamse Provincies 1958 Zijn werk werd in verschillende talen vertaald De Witte was het eerste Vlaamse literaire werk dat ooit verfilmt werd reeds in 1934 en opnieuw in 1980 Van Jeroom en Benzamien 1947 werd een televisieserie gemaakt en uit zijn heimatverhalen werd een andere, in Vlaanderen megapopulaire televisieserie, De Heren van Zichem gedistilleerd.

15 thoughts on “Omnibus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *