Read 私 author Yūko Tsushima – best–books.run

私Jestem, T Skni , M Wioryginalny Tytu Watashi, Tzn Ja Jest Zbiorem Opowiada Wybitnej Japo Skiej Pisarki Y Ko Tsushimy 1947 2016 Jest Ona C Rk Legendarnego Pisarza Osamu Dazaia 1909 1948 , Kt Ry Pope Ni Samob Jstwo Wraz Z Kochank Zaledwie Rok Po Narodzinach C Rki Gdy Mia A Trzyna Cie Lat, Na Zapalenie P Uc Zmar Jej Starszy, Cierpi Cy Na Zesp Downa Brat Przywi Zanie I T Sknota Za Nieobecnymi Jest Jednym Z G Wnych W Tk W Tw Rczo Ci Tsushimy, Co Wyra Nie Odczuje Czytelnik Jestem, M Wi , T SkniJest To Zbi R Pi Tnastu Refleksyjnych Miniatur Z Narracj W Pierwszej Osobie, W Kt Rych Autorka Wykorzystuje W Tki Autobiograficzne, Wspomina Bliskich Rodze Stwo, Matk , Koleg W Ze Szko Y Czasem S To Wspomnienia Sprzed Wielu Lat, Czasem Zdarzenia Niedawne I Dopiero One Przywo Uj Do Pami Ci Te Dawniejsze Autorka Odtwarza Nastr J Chwil, Przywo Uje Obrazy Postaci, Kt Re, Cho Same W Sobie Zwyczajne, W Jaki Szczeg Lny Spos B Utkwi Y Jej W Pami Ci, Zadzia A Y Na Jej Wyobra Ni Tematyka Wszystkich Opowiada Zwi Zana Jest Ze Mierci Tsushima Ukazuje Umieranie I Towarzysz Ce Mu Okoliczno Ci, Cierpienie Po Stracie I Pr By Odzyskania Utraconego.

Read 私 author Yūko Tsushima – best–books.run
 • Paperback
 • 232 pages
 • Yūko Tsushima
 • Polish
 • 22 April 2017
 • 9788306034912

You May Also Like

About the Author: Yūko Tsushima

Y ko Tsushima is the pen name of Satoko Tsushima, a contemporary Japanese fiction writer, essayist and critic She is the daughter of famed novelist Osamu Dazai, who died when she was one year old She is considered one of the most important Japanese writers of her generation The New York Times.She has won many major literary prizes, including the Kawabata for The Silent Traders, one of the

10 thoughts on “

 1. says:

  Jestem t skni m wi Y ko Tsushimy to zbi r kameralnych opowiada pe nych poczucia utraty Prosta stylistyka g osu os b wykluczonych i dotkni tych przez odej cie bliskich powoli wci ga czytelnika w wiat melancholii i smutku Gdzie po drodze za oswaja si z blisko ci mierci i b lem jej t...

 2. says:

  O otoczeniu straty Pomy la am wtedy, Mamo, o Tobie Pomy la am, e od czasu, gdy pi lat temu posz a do szpitala, razem z kotami ca y czas obserwowa a ten dom i jego otoczenie Tak by o, prawda Teraz ju ich pewnie nie przeganiasz.

 3. says:

  Autorka unika epatowania ludzkim cierpieniem, jednocze nie traktuj c je z niezwyk empati Zach ca nas do raczej towarzyszenia bohaterom w ciszy ni g o nego lamentowania Opowiadaj oni o swoich do wiadczeniach szczerze, ale z niezwyk godno ci , nie rozczulaj c si nad sob.Ca o na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *